Alma's: Litterært måltid: John Hart, Ole Jacob Hoel og To TÅrn