Det beste fra Frankrike el "Goût de France" - om du vil.